Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer I, în cadrul compartimentului deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj, concus desfășurat în data de 18.10.2023, orele 14.00 – proba interviu, la sediul Primăriei comunei Prigoria.