1.      Proiect integrat reabilitare si modernizare infrastructura, canalizare cu statie de epurare, extindere retea alimentare cu apa si extindere retea electrica de joasa tensiune.

2.      Modernizare bloc comunal cu 6 apartamente

3.      Reabilitare si extindere sediu primarie

4.      Construire camin cultural