Anunț nr 10069 din data 29.11.2023 privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj, examen desfășurat în data de 29.11.2023, ora 10:00 – proba scrisă, la sediul primăriei comunei Prigoria