Anunț pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut de bibliotecar, Gradul I în...

Anunț pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut de bibliotecar, Gradul I în cadrul Compartimentului cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului...

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere nr. 4749 din 22.05.2023

Anunț privind rezultatele dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției puiblice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier achiziții publice,...

Anunț continuare concurs – Compartimentul achizitii publice

Anunț continuare concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul achizitii publice

Anunt concurs Consilier achizitii publice

Anunt Concurs Consilier achizitii publice si documentatie aferenta Anunț - Rezultat proba scrisă consilier Anunț - Rezultat interviu consilier Anunț - Rezultat final consilier

Raport de follow-up nr.12531 din data de 09.02.2023

Camera de Conturi - Raport de follow-up nr.12531 din data de 09.02.2023

Înștiințare – proprietarii care dețin fose septice

Conform Hotărârii nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și...

Anunț-pentru aprobarea închirieri unui spațiu comercial în suprafață de 38 mp situat în imobilul...

Anunț-pentru aprobarea închirieri unui spațiu comercial în suprafață de 38 mp situat în imobilul cu numărul cadastral 36823-C2

Anunț-privind comunicarea rezultatelor la examenul de promovare în funcția publică de execuție consilier achiziții...

Anunț-privind comunicarea rezultatelor la examenul de promovare în funcția publică de execuție consilier achiziții publice, clasa I,grad profesional principal în cadrul Compartimentului achiziții publice...

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la INTERVIU de către candidatul participant la examenul de...

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la INTERVIU de către candidatul participant la examenul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de...

Anunt-privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatul participant la examenul...

Anunt-privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatul participant la examenul de promovare in funtia publica de executie de consilier achizitii...