Anunț-privind comunicarea rezultatelor la examenul de promovare în funcția publică de execuție consilier achiziții...

Anunț-privind comunicarea rezultatelor la examenul de promovare în funcția publică de execuție consilier achiziții publice, clasa I,grad profesional principal în cadrul Compartimentului achiziții publice...

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la INTERVIU de către candidatul participant la examenul de...

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la INTERVIU de către candidatul participant la examenul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de...

Anunt-privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatul participant la examenul...

Anunt-privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatul participant la examenul de promovare in funtia publica de executie de consilier achizitii...

Anunț-concurs de promovare în funcția publică de consilier achiziții publice grad profesional principal

Anunț-concurs de promovare în funcția publică de consilier achiziții publice grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții publice din cadrul Aparatului de specialitate al...

Anunț-Examen promovare in grad profesional imediat superior celui deținut

Examen promovare in grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 05.07.2022, ora 10, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate...

Anunț-privind comunicarea rezultatelor la concursul de ocupare a funcției publice de execuție...

Anunț-privind comunicarea rezultatelor la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Serviciul...

Anunț-publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, data de 19.05.2022 pentru ”Concesiune...

Anunț-publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, data de 19.05.2022 pentru ”Concesiune imobiliare(clădire și teren)-aparținând domeniului public al comunei Prigoria județul Gorj...

Anunț-privind punctajul și rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la concursul de rectrutare organizat pentru...

Anunț-privind punctajul și rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la concursul de rectrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,...

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la Interviu de către candidatul participant la concursul de...

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la Interviu de către candidatul participant la concursul de rectrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de...

Anunț rezultate concurs din data 11.05.2022

Anunț rezultate la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului buget, contabilitate,...