Anunț nr 10078 din 29.11.2023 privind rezultatul obținut la PROBA INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional din data 29.11.2023 ora 14:00