Anunț nr 10183 din 06.12.2023 privind comunicarea rezultatelor la examenul de promovare în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prigoria, județul Gorj din data de 29.11.2023