Anunț privind punctajele și rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer I, în cadrul compartimentului deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj, din data de 18.10.2023