Anunț privind comunicarea rezultatelor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacand de șofer I, în cadrul compartmentului deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj din data de 18.10.2023