Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul participant la examen

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la proba interviu de către candidatul participant la examen

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul participant la examen

Anunț pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut de bibliotecar, Gradul I în cadrul Compartimentului cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prigoria, județul Gorj

Anunt privind rezultatele in urma selectiei dosarelor pentru examenul de promovare in grad superior