Anunț pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut de bibliotecar, Gradul I în cadrul Compartimentului cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prigoria, județul Gorj