Anunț privind examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deținut, organizat în data de 27.09.2023, ora 10:00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Prigoria

Formular de Înscriere Concurs Funcții Publice