Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la INTERVIU de către candidatul participant la examenul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I,grad profesional principal în cadrul Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj