Anunt-privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatul participant la examenul de promovare in funtia publica de executie de consilier achizitii publice,clasa I,grad profeosional principal in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Prigoria