Anunț-concurs de promovare în funcția publică de consilier achiziții publice grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Prigoria, județul Gorj