Anunț-privind comunicarea rezultatelor la examenul de promovare în funcția publică de execuție consilier achiziții publice, clasa I,grad profesional principal în cadrul Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj din data de 05-07-2022