Anunț-pentru aprobarea închirieri unui spațiu comercial în suprafață de 38 mp situat în imobilul cu numărul cadastral 36823-C2