Anunț privind examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 29.10.2018, ora 10.00, pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj