Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la Interviu de către candidatul participant la concursul de rectrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Buget, contabilitate, finanțe și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj