Anunț rezultate la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului buget, contabilitate, finanțe și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj din data 11.05.2022