Anunț privind punctajele și rezultatele obținute la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, finanțe și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prigoria, județul Gorj, din data de 11.05.2022.