Anunț privind punctajul si rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar General al comunei Prigoria