Anunț rezultate selecție dosare pt concursul din 05.07.2021