Anunț privind examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat suprior celui deținut, organizat în data de 24.07.2020, ora 10.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj