Anunț selecție dosare de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de inspector grad principal