Anunț de promovare în funcția publică de consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Asistență Socială și Sănătate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Prigoria