Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de Inspector de specialitate, Gradul IA, în cadrul Serviciului Public de alimentare cu apă aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Prigoria, județul Gorj.