Camera de Conturi – Raport de follow-up nr.12531 din data de 09.02.2023