Anunț-publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, data de 19.05.2022 pentru ”Concesiune imobiliare(clădire și teren)-aparținând domeniului public al comunei Prigoria județul Gorj pentru destinația scopuri comerciale, stație peco și spălătorie self-service”