Anunț-Bibliografia si Fișa Postului pentru concursul de recrutare funcție publică de Consilier, Clasa I, grad profesional asistent.