Anunț privind punctajul și rezultatul la proba scrisă de către participant la examenul de promovare în funcția publică de consilier,clasa 1, grad profesional superior-15.11.2021