Anunț privind comunicarea rezultatelor la concursul de ocupare a funcției publice de conducere vacantă de Secretar General al comunei Prigoria