Anunț punctaj și rezultat proba scrisă – 12.05.2021