Anunț privind examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deținut, organizat în data de 28.08.2020, ora 10.00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj