Anunț Privind rezultatele probei scrise din data de 08.10.2018 la concursul organizat in vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante „Inspector casier, grad profesional Debutant”, Compartimentul buget, contabilitate, finante în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prigoria, județul Gorj.