Anunt Proces-Verbal privind selectia partenerilor privati pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul POR 2014-2020