Anunț privind punctajele și rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ