Anunț privind punctajele si rezultate obținute la PROBA SCRISĂ la concursul de ocupare a postului contractual de execuție vacand de consilier, grad debutant, compartiment serviciul comunitar pentru cadastru